Τιμές Αναλυτικά

Περίοδοι


Χαμηλή Περίοδος


1/10/17 – 31/3/18

Μεσαία Περίοδος


1/4/18 – 31/5/18 και 1/9/18 – 30/9/18

Υψηλή Περίοδος


1/6/18 – 31/8/18

Διπλό 35€ 45€ 55€
Δίκλινο με μπαλκόνι 45€ 60€ 70€
Τρίκλινο 60€ 70€ 80€
Σοφίτα 40€  55€ 65€
Οικονομικό Δίκλινο 35€ 45€ 55€