Τιμές Αναλυτικά

Περίοδοι


Χαμηλή Περίοδος


1/10/17 – 31/3/18

Μεσαία Περίοδος


1/4/18 – 31/5/18 και 1/9/18 – 30/9/18

Υψηλή Περίοδος


1/6/18 – 31/8/18

Διπλό
Δίκλινο με μπαλκόνι
Τρίκλινο
Σοφίτα
Οικονομικό Δίκλινο